Kako centralne banke utječu na tržište dionica? - SmartMoney News

Kako centralne banke utječu na tržište dionica?

U posljednjih pola godine jedna od glavnih vijesti kada je riječ o kretanju burzi, je politika centralnih banaka, posebice američkih Federal Reserve. Ali samo malo ljudi zna kako može centralna banka utjecati na cijene dionica.

Ukratko rečeno, utjecaj je neizravan. Investicijska javnost i financijski mediji opsjednuti su događajima oko ključnih kamatnih stopa – kamatama koje netko mora platiti za korištenje tuđeg novca. Kada Federal Reserve određuju ključnu kamatnu stopu, to ima utjecaj na sve segmente američkog gospodarstva. I ako se bilo kakve promjene u gospodarstvu odraze čak i za godinu dana, to se odmah vidi na burzama.

Kamatna stopa koja utječe na dionice

Ključna kamatna stopa koja utječe na tržišta dionica, je stopa po kojoj financijske institucije posuđuju novac od centralne banke. Ovu kamatnu stopu koristi centralna banka za reguliranje inflacije. U osnovi, viša kamatna stopa smanjuje količinu novca u optjecaju. Padom kamatne stope povećava se količina novca u optjecaju na račun jeftinijeg zaduživanja i potiče se potrošnja. Sve centralne banke rade po istom principu.

Zašto je brojka koliko financijska institucija plaća centralnoj banci toliko važna? Budući da je kamatna stopa po kojoj financijske institucije posuđuju sredstva izravno povezana s kamatnom stopom po kojoj posuđuju sredstva u gospodarstvu. Ako banke plaćaju više za novac, onda više naplaćuju i potrošačima. Više se naplaćuje i poduzećima koje svoj posao razvijaju uz pomoć kredita, pa im se zbog toga usporava rast poslovanja. Utjecaj se može osjetiti i na dobiti poduzeća, što za javno poduzeće znači da će utjecati i na vrijednost dionice tog poduzeća.

Kamatne stope i burze

Već sada vidimo kako može ta lančana reakcija utjecati na burzu. Ako je jasno da će poduzeće u budućnosti imati manju dobit – bilo na račun skupljeg zaduživanja ili nižih prihoda – projicirani iznos budućeg novčanog toka je manji. Također, iako se svi ostali podaci ne promijene, to će smanjiti vrijednost dionice ovog poduzeća. Ako se slična stvar dogodi s više poduzeća unutar jednog indeksa, lančana reakcija će pogoditi i poduzeća koje inače ne bi bila pogođena. Naime, investitori će uvijek reagirati emotivno, i to je također jedan od najvažnijih faktora koji pokreću tržište. Kad centralna banka najavi povećanje kamata, mi investitori odmah reagiramo na temelju vlastitih predviđanja. Kompanije rade isto tako. Čak i kada se očekivanja tržišta razlikuju od onoga što uradi centralna banka, cijena dionice brzo se prilagođava novonastaloj situaciji.

Kao što vidite, veza između kamatnih stopa i tržišta dionica indirektna je. Ali još uvijek dovoljno jaka da pokrene tržišta.

Scroll to Top

Prijavite se na bezplatne vijesti

Primajte tjedni pregled financijskih tržišta na svoj email