Kako centralne banke vplivajo na delniški trg? - SmartMoney News

Kako centralne banke vplivajo na delniški trg?

V zadnjih pol leta je ena glavnih novic, ko govorimo o gibanju delniških trgov, politika centralnih bank, še posebej ameriške Federal Reserve. Ampak le malo ljudi ve, kako lahko centralna banka vpliva na tečaje delnic. 

Povedano na kratko, vpliv je indirekten. Investicijska javnost in finančni mediji so obsedeni z dogajanjem okoli ključnih obrestnih mer – obresti, ki jih mora nekdo plačati za uporabo denarja nekoga drugega. Ko Federal Reserve določi višino ključne obrestne mere, ima to vpliv v vseh segmentih ameriškega gospodarstva. In če se kakršnekoli spremembe na gospodarstvu odrazijo z zamikom tudi enega leta, se to na borznih trgih pokaže takoj.

Obrestna mera, ki vpliva na delnice

Ključna obrestna mera, ki vpliva na trge, je tista po kateri si finančne ustanove sposojajo denar od centralne banke. To obrestno mero centralna banka uporablja za reguliranje inflacije. V osnovi se z višjo obrestno mero zniža količina denarja v obtoku. Ko se obrestna mera zniža, pa se količina denarja v obtoku poveča na račun cenejšega zadolževanja in se spodbuja poraba. Vse centralne banke delujejo po istem sistemu.

Zakaj pa je podatek, koliko plača finančna ustanova centralni banki tako pomemben? Ker je obrestna mera, po kateri finančne ustanove sposojajo sredstva direktno vezana na obrestno mero, po kateri sredstva posojajo v gospodarstvu. Če banke več plačajo za denar, potem tudi več zaračunavajo potrošnikom. Več pa se zaračunava tudi podjetjem, ki s pomočjo posojil razvijajo svoj posel in se posledično upočasni rast njihovega poslovanja. Vpliv se lahko čuti tudi na dobičkih podjetij, kar za javno podjetje pomeni, da bo na udaru tudi vrednost delnice tega podjetja.

Obrestne mere in delniški trg

Sedaj že vidimo, kako lahko verižna reakcija vpliva na delniški trg. Če je razvidno, da bo podjetje v prihodnje imelo nižji dobiček – ali na račun dražjega zadolževanja ali pa nižjih prihodkov, – je predvidena višina prihodnjega denarnega toka nižja. Tudi, če se vsi ostali podatki ne spremenijo, bo to znižalo vrednost delnice tega podjetja. Če se podobno zgodi pri več družbah znotraj posameznega indeksa, bo verižna reakcija vplivala tudi na podjetja, katerih to sicer ne bi prizadelo. Namreč vlagatelji bomo vedno čustveno reagirali in to je tudi eden od pomembnejših dejavnikov, ki premika trg. Ko centralna banka napove dvig obrestne mere, vlagatelji takoj reagiramo na podlagi lastnih predvidevanj. Isto se ravnajo tudi podjetja. Tudi ko se pričakovanja trga razlikujejo od tistega, kar stori centralna banka, se cena delnic hitro prilagodi novemu stanju.

Kot vidite, je povezava med obrestnimi merami in delniškimi trgi le posredna. A je še vedno dovolj močna, da lahko premika trge.

Scroll to Top

Prijavite se na BREZPLAČNE novice

Prejmite tedenski pregled finančnih trgov na svoj email naslov