Kako naj črpam sredstva po upokojitvi? - SmartMoney News

Kako naj črpam sredstva po upokojitvi?

Kam naložiti privarčevana sredstva ob upokojitvi? Kako črpati prihranke, moram upoštevati pravilo štirih odstotkov? Kaj pa struktura; je treba vse imeti na banki ali lahko še vedno zasledujem razporeditev med delnice in obveznice? Tem vprašanjem se nihče ne posveča dovolj, dokler se ne upokoji.

Obstaja vsaj toliko strategij za črpanje sredstev po upokojitvi kot strategij, ki nas pripeljejo do teh prihrankov. Oprimo se najprej na pravilo štirih odstotkov, ki pravi, da za brezskrbno črpanje sredstev lahko porabite štiri odstotke prihrankov letno. Pri taki dinamiki naj bi prihranki zadostovali za še najmanj 30 let življenja po upokojitvi. A tukaj govorimo o le štirih odstotkih, medtem ko 96 odstotkov prihrankov ostane nedotaknjenih. Zato je tudi v dobi po upokojitvi smotrno razmisliti o strategiji, s katero bodo ta sredstva vsaj ohranjala svojo vrednost, za kar bi potrebovali povprečno letno rast v višini dobrih štirih odstotkov. Tako lahko zagotovimo, da bodo sredstva trajala dlje časa.

Da bi lažje nadzorovali celoten finančni tok, imejte najmanj pet odstotkov sredstev likvidnih na bančnem računu in si iz naslova teh prihrankov izplačujte mesečno rento. Preostalih 95 odstotkov pa razporedite med delnice, obveznice ter naložbe s fiksnim donosom. Čeprav bi mnogi rekli, da po upokojitvi ne smete nič tvegati, se pri tej trditvi opirajo na tezo, da boste vse prihranke potrebovali naenkrat, in ne v več obrokih v obdobju nekaj desetletij. Če bo vaša ciljna donosnost znašala štiri odstotke, lahko sredstva še vedno razporedite precej konservativno. Polovico sredstev lahko usmerite v naložbe s fiksnim donosom, kot so menice, obveznice ali pa tudi depoziti, če bodo ti takrat prinašali dovolj visoke donose, preostanek pa razporedite po ključu 60 : 40 med obveznice in delnice razvitih držav. Tako bo vaša izpostavljenost delnicam znašala okoli 20 odstotkov, okoli 25 bodo predstavljale obveznice, preostanek pa naložbe s fiksnim donosom, na katere gibanje trgov nima vpliva.

To je le eden od načinov razporeditve sredstev. Izbira prave strategije pa je odvisna predvsem od vaših potreb, želja in naklonjenosti tveganju ter višine privarčevanih sredstev. Vsekakor se pred kakršnimikoli odločitvami posvetujte z neodvisnim finančnim strokovnjakom.

Investiranje v pokoju

Za veliko večino ljudi upokojitev pomeni odmik od vsakdanjega stresa. Vendar z rastjo cen življenjskih potrebščin in nizkimi obrestnimi merami na bankah se bo vedno več ljudi spopadalo z vprašanjem, kako generirati prihodke po upokojitvi. Glede na trenutno situacijo v svetu postaja jasno, da upokojitev ne pomeni konca varčevanja. Slednje je logično tudi glede na dejstvo, da ob upokojitvi ne boste vseh svojih sredstev potrebovali naenkrat, ampak jih boste izplačevali postopoma. V aktivni dobi velja, da morate imeti na transakcijskem računu dovolj denarja za pokrivanje približno 6 mesecev življenja. To naj bi predstavljalo denarno rezervo. V pokoju se slika nekoliko spremeni. Po upokojitvi je v denarju priporočljivo imeti dovolj likvidnih sredstev za pokrivanje življenjskih stroškov za najmanj 2 leti. V kolikor pride na trgih do krize ravno v trenutku, ko se boste upokojili, je zadnje, kar si želite, prodaja naložb na 50 odstotkov nižji ravni. V takem primeru boste lahko mirno črpali sredstva iz naslova denarnih rezerv, naložbeni portfelj pa pustili pri miru, da lahko brez večjih pretresov okreva.

Najboljši nasvet za konec bi vsekakor bil: »V kolikor imate dovolj rezerv, da se posvetite svoji upokojitvi, uživajte življenje, ki ste si ga zaslužili«. Ugasnite novice, ne prebirajte podobnih finančnih prispevkov in se sprostite.

Scroll to Top

Prijavite se na BREZPLAČNE novice

Prejmite tedenski pregled finančnih trgov na svoj email naslov