Kako razpršiti denar v letu 2023? - SmartMoney News

Kako razpršiti denar v letu 2023?

Več časa namenite razmerju med posameznimi naložbenimi tipi.

Vlagateljem priporočamo, da začetek leta izkoristijo za ponoven pregled portfelja z namenom, da ugotovijo, ali se struktura portfelja še vedno sklada s postavljenimi naložbenimi cilji, strategijo varčevanja in razmerami na trgu. Poleg geografske razpršitve portfelja je smiselno uskladiti tudi razmerje med delniškimi, obvezniškimi naložbami in alternativnimi naložbami. To razmerje je, ob predpostavljenem nespremenjenem tveganju in času edino razmerje portfelja, ki mu je treba nameniti največ pozornosti.

Tisti, ki ciljev varčevanja še niste opredelili, to storite. Predlagam vam, da si določite cilje varčevanja v okviru vaših finančnih zmožnosti in jih razporedite po pomembnosti. Cilje lahko rešujete prek enega skupnega portfelja, bolj smiselno in priporočljivo pa je, da si za vsak naložbeni cilj sestavite svoj portfelj. Za vsak naložbeni cilj določite časovno obdobje, v katerem ga želite doseči, še sprejemljivo stopnjo tveganja in znesek, ki ga želite privarčevati. Ti trije podatki so ključnega pomena pri razpršitvi portfelja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice, alternativne naložbe in denar), geografskimi regijami in panogami. Za uresničitev kratkoročnih ciljev (do tri leta) se izogibajte tveganju delniških in obvezniških trgov, medtem ko za srednjeročne cilje lahko uporabite sicer nekoliko bolj, a še vedno nizko tvegane obvezniške vzajemne sklade. Mešane in delniške vzajemne sklade izberite le v primeru bolj oddaljenih ciljev varčevanja oziroma ko si lahko privoščite več tveganja. Prav tako pa ne smete pozabiti na alternativne naložbe. To so naložbe, ki niso direktno vezane na dogajanje na borzah in lahko nudijo določeno stopnjo varnosti ob negotovih časih.

Povečajte donosnost in znižajte tveganje

Glavni cilj sestave pravega razmerja med posameznimi naložbenimi tipi je dosega najnižje možne stopnje tveganja ob čim višji pričakovani donosnosti oz. donosnosti, ki jo želimo doseči. Delnice na primer imajo najvišjo pričakovano donosnost, a na drugi strani tudi najvišjo stopnjo tveganja. Denar in denarni ekvivalenti na drugi strani predstavljajo najmanj tveganja, a je tudi pričakovana donosnost temu primerna. In med tem, ko boste del portfelja namenili delnicam, morate pri drugem delu portfelja poskrbeti za varovalko v obliki naložb s fiksnim donosom, kamor spadajo naložbe, kot so bančni depoziti. Tako se boste izognili pretiranemu nihanju, kateremu smo priča na trgih.

Spremljajte napredek

Nismo več v okolju, ko bi strategija buy&hold bila primerna za vse vlagatelje. Obdobja višjih nihanj zahtevajo večkratno prilagajanje razmerja med naložbami. V osnovi lahko le prodajate naložbe, ki so bolj zrasle ter kupujete tiste, ki so zrasle manj ali padle, da se ne bi naenkrat znašli s previsoko ali premalo tveganim portfeljem. Tisti bolj aktivni vlagatelji pa boste svoj čas namenili analiziranju trgov, sektorjev, posameznih podjetij in portfelj prilagajali skladno z vašimi pričakovanji.

Za vlagatelje smo na voljo strokovnjaki SmartMoney Solutions. Kontaktirajte nas in se dogovorite za sestanek.

Scroll to Top

Prijavite se na BREZPLAČNE novice

Prejmite tedenski pregled finančnih trgov na svoj email naslov