NE POZABITE NA NAJMLAJŠE – 2. DEL - SmartMoney News

NE POZABITE NA NAJMLAJŠE – 2. DEL

“Varčevanje je dobra stvar, sploh če so to zate storili že tvoji starši,” je enkrat izjavil Winston Churchill. In ni se motil. Današnji upokojenci po svetu žanjejo sadove varčevalnih navad preteklih generacij. Situacija pa se na žalost že obrača in prihodnje generacije upokojencev, in še posebej tisti, ki šele zdaj prestopajo med aktivno populacijo, bodo na upokojitev gledali z drugimi očmi.

V industrijski dobi je veljalo pravilo, da se je posameznik vključil v izobraževalni sistem in si poiskal varno in zanesljivo delovno mesto, na katerem je lahko ostal tudi celotno delovno obdobje. S prihodom informacijske dobe so se pravila igre spremenila. Danes se posameznik vključi v izobraževalni sistem in se nato spoprime s težavo iskanja ustreznega dela. Ko ga najde, se mora nenehno dodatno izobraževati, da bi samo obdržal delovno mesto. Zato je umestno vprašanje, ki si ga že postavljajo nekateri starši: ali bo izobrazba dovolj za poklicni in finančni uspeh mojega otroka?

Verjetno ste v vsakdanjem življenju opazili, da vašega bančnika ne zanima vaša izobrazba, ampak predvsem vaša finančna kondicija, ki jo vidi kot seštevek finančne inteligence in finančne zmožnosti. Ker nas otroci ves čas opazujejo in posnemajo, lahko sklepamo, da bodo naši otroci finančno inteligentni toliko, kot smo mi sami. Zato je pomembno, da sami ravnamo po pravilih, katerih učimo najmlajše.

V seriji 3 prispevkov vam bomo pomagali poskrbeti za vaše otroke.

  1. Katera zavarovanja so primerna za otroka?
  2. Katere varčevalne produkte izbrati?
  3. Nekaj hitrih nasvetov

Katere varčevalne produkte izbrati?

Vzajemni skladi so ena primernejših in najbolj enostavnih oblik za dolgoročno mesečno varčevanje za potrebe otrok v prihodnosti. Če se najprej dotaknemo mesečnih varčevanj, je to najboljša oblika ustvarjanja prihrankov. Poleg višje varnosti zaradi časovne razpršitve tveganja je dodatna prednost disciplina, ki jo na tak način dobite, oz. navada, da od vseh prihodkov nekaj privarčujete.

Pred začetkom varčevanja najprej izberite tip vzajemnega sklada: delniški, mešani ali obvezniški. Pri izbiri imejte v mislih vaše cilje, dolžino varčevanja in tveganje, ki si ga lahko privoščite. Izbira sicer ni dokončna, saj med posameznimi podskladi istega krovnega sklada po navadi lahko prehajate neomejeno in brezplačno. Glede na to, da gre za varčevanje za otroka in bo doba daljša od 10 let, bi osebno karkoli drugega, kot delniške sklade, odsvetoval. Dodatna zanimivost, ki ji boste priča po preteku nekaj let, je tudi točka preloma, pri kateri boste letno na račun donosa ustvarili več kapitala, kot pa boste vplačali.

Pri varčevanju bodite pozorni predvsem na stroške, saj ti na dolgi rok lahko močno najedajo vaše prihranke. Pri vlaganju v vzajemne sklade ločimo posredne (upravljavska in skrbniška provizija) in neposredne (vstopni, izstopni, stroški prehoda) stroške. Pomembni stroški so seveda vsi, a največ pozornosti bi na dolgi rok namenil ponavljajočim se posrednim stroškom. Mnoge družbe za upravljanje pri mesečnih varčevanjih ponujajo ugodnosti, pri katerih vlagatelju ali ne zaračunajo ali pa vrnejo vse plačane vstopne stroške, zato priporočam, da se pred začetkom varčevanja pozanimate tudi o tem.

Pozornost namenite tudi ustrezni izbiri sklada oz. skladom. Izbira naj ne bo dokončna, saj boste s časom morali tudi prilagajati strukturo varčevanja. Pri izbiri upoštevajte cilje varčevanja, tveganje in časovni horizont. V vašem primeru bi šlo za dolgoročno varčevanje, za katerega so bolj primerni delniški vzajemni skladi. Zakaj delniški? Ker so na dolgi rok bolj donosni, višja nihanja pa v daljšem časovnem obdobju postanejo skoraj neopazna. Zanimivost je, da lahko z negativnim gibanjem tečajev delnic v prvi tretjini celotnega varčevalnega obdobja na koncu ustvarite višje donose, kot bi jih sicer. Pomembno je, da morebitne pretrese na trgih obrnete sebi v prid.

Če so padci za dolgoročne varčevalce v prvi tretjini varčevanja dobri, pa se morate tem izogniti v zadnji tretjini. Pozorni bodite, da v prvi tretjini obdobja akumulirate premoženje, v drugi poskrbite za maksimizacijo donosov, v zadnji pa se pomikajte proti vedno bolj varni strukturi, da vas tudi morebitna kriza ne bi prizadela.

Določili smo že produkte. Določili smo tudi tip produktov. Sedaj pa se morate odločiti še za strukturo oz. trge in sektorje, v katere se boste usmerili. V kolikor ste popolni laik, je bolje, da izberete standardni globalni delniški sklad, kjer so zastopani vsi pomembnejši trgi s poudarkom na razvitih državah. Dolgoročno pričakovano donosnost teh skladov ocenjujemo na 5 do 7 odstotkov letno. Naložbenemu portfelju lahko dodate tudi sklad, ki zbrana sredstva investira v delnice podjetij na trgih, ki so v tem trenutku poceni in imajo še višji potencial za rast. S tem bi zvišali dolgoročno pričakovano donosnost, vendar obenem tudi tveganje celotnega portfelja in zato bodite pripravljeni na višja nihanja.

Točka preloma

Poglejmo hipotetičen primer. Recimo, da na leto zaslužite 100.000 evrov. Vem, ni ravno vsakdanja plača. Priznam pa, da je veliko lažja za ponazoritev in preračun. Letno boste na stran dali 12 odstotkov svojih prihodkov, torej 12.000 evrov. Sredstva boste investirali vsakič ob začetku leta, letna obrestna mera pa bo znašala 6 odstotkov. To višino sem izbral zaradi pričakovanj, da bi najmanj tako povprečno obrestno mero moral doseči vsak dolgoročni varčevalec. Samo dolgoročno povprečje trga je sicer višje, a varčevalci zaradi stroškov, lovljenja vrhov in paničnih reakcij, po navadi dosegajo nižjo donosnost.

Po treh letih bi na stran dali že 36.000 evrov, sredstva pa bi se ves ta čas obrestovala. Privarčevanih bi imeli 40.500 evrov, torej le 4.500 več, kot ste jih investirali. Tako nizek skupen donos zelo težko spodbudi varčevalne navade. Odločite se, da boste kljub temu še naprej vztrajali in po 12 letih boste doživeli nekaj presenetljivega. Do takrat boste na stran dali 144.000 evrov, privarčevanih sredstev na računu pa boste imeli kar 215.000 evrov. In to ni več tako slabo, kajne? Kar je še bolj zadovoljivo, je to, da boste v 12. letu na račun obresti prejeli 12.146 evrov, kar je malenkost več, kot ste dali na stran. V tistem trenutku boste dosegli točko preloma.

Naši izkušeni finančni strokovnjaki bodo preučili vaše finančne potrebe in želje ter poiskali idealno rešitev.

Scroll to Top

Prijavite se na BREZPLAČNE novice

Prejmite tedenski pregled finančnih trgov na svoj email naslov