Zavarovanje za otroka - SmartMoney News

Zavarovanje za otroka

Ali tudi otroci potrebujejo zavarovanje in na kaj je treba biti pozoren pri sklenitvi?

Pri zavarovanjih za otroke priporočamo, da si najprej vzamete čas za razmislek, kaj od zavarovanja pričakujete. Moje mnenje je, da se morate v prvi vrsti osredotočiti na nezgodna zavarovanja. Več o posameznih komponentah pa bomo obdelali v nadaljevanju. Ponudbe zavarovalnic so resda lahko ugodne (še posebej tiste ob začetku šolskega leta) in omogočajo enostavno sklenitev zavarovanja, vendar morajo ustrezati tudi vašim pričakovanjem in potrebam otrok. Na hitro povedano, otroci ne potrebujejo (in do 12. leta niti ne morejo skleniti) življenjskega zavarovanja, kar pa ne velja za nezgodnega oz. invalidskega.

Ena izmed najpomembnejših komponent, na katero morate biti pozorni, je zavarovalna vsota za primer trajne invalidnosti, saj lahko le ta predstavlja največji pritisk na vaše finančno stanje ter prihodnost vaših otrok. Če bi otrok zaradi posledic nezgode postal invalid, bodo stroški, povezani s tem, najvišji. Pri zavarovanju gre v osnovi za zavarovanje posameznikove delovne sposobnosti. Povedano drugače: s tem zavarujemo bodoče dohodke za primer, da zaradi trajno zmanjšane delovne sposobnosti ne bi mogli ustvarjati (za preživljanje zadostnega) dohodka. Izjema so upokojenci, saj njihov dohodek tudi v primeru zmanjšane delovne sposobnosti ne bo izostal. Višina mora zajemati stroške zdravljenja, preureditve bivališča ter preživljanje. Tukaj je pomembno tudi progresivno izplačevanje zavarovalne vsote, ki zagotovi, da se zavarovalna vsota podvoji, potroji … če je odstotek invalidnosti višji.

Veliko staršev se za nezgodno zavarovanje otroka odloči zaradi izplačila dnevne odškodnine in bolnišničnega nadomestila v primeru, da se je otrok poškodoval in ga je potrebno posebej oskrbovati. Kar je, odkrito povedano, v veliki večini primerov nesmiselno in predstavlja le občutno podražitev. Glede na to, da gre pri otrocih večinoma za lažje poškodbe, zaradi katerih ne izostanejo od pouka, izplačilo dnevnega in bolnišničnega nadomestila bistveno ne vpliva na vaše prihodke. Zapomniti si morate tudi, da zavarovanje ne sme predstavljati vira zaslužka, ampak finančno varnost v primeru nezgode.

V zadnjem času se v sklopu ponudb zavarovalnic pojavlja tudi možnost nezgodne rente. Ta komponenta je smiselna z vidika, da lahko zavarovalnica prevzame del tveganja zavarovanja za primer invalidnosti oz. trajno zmanjšane delovne sposobnosti. V tem primeru zavarovalnica izplačuje rento zavarovancu, namesto da bi si jo izplačeval sam iz odškodnine zavarovanja za trajno invalidnost. Je pa na račun tega zavarovanje rente nekoliko dražje.

Pozorno preglejte ponudbo na trgu

V preteklosti je veljalo, da so individualna zavarovanja ugodnejša, če so priključena življenjskim zavarovanjem. V praksi so posamezniki celo sklepali življenjska zavarovanja zato, da so prišli do cenejšega nezgodnega. Slednje že takrat ni bilo najbolj smiselno, do danes pa je konkurenca na zavarovalniškem trgu postavila stvari na glavo. Danes je na trgu mogoče dobiti cenejša samostojna individualna zavarovanja brez dodatnih obveznosti. Ker pa zavarovalnice ponujajo v prvi vrsti produkte, ki so ugodnejši zanje, je treba takšna zavarovanja skrbno poiskati. To je najlaže storiti preko neodvisnega strokovnjaka in ne na zavarovalniškem okencu ali pri zavarovalnem agentu.

Ocenjujemo, da so se na trgu nezgodnih zavarovanj razmere spremenile in smiselno je, kot pri naložbah, da vsakih nekaj let pregledate zavarovanja, kritja in predvsem cene.

Scroll to Top

Prijavite se na BREZPLAČNE novice

Prejmite tedenski pregled finančnih trgov na svoj email naslov